Khán, Lounge & Café, Zagreb/Kroatien

Låg Takhöjd

Hos Khán Lounge & Café I Zagreb har EnergoInfra, med design i rostfritt stål, installerats för att stoppa kallraset från de stora fönsterpartierna.

Cirka 10 enheter av typerna EIR1000 och EIR1500 har använts. EnergoInfra ger snabbt värme, är enkel och flexibel att installera!

EIR Khan 2 Web

EIR Khan 3 Web