EnergoAqua Cassette

SMART INTEGRERAD EFFEKTIV VÄRME

Konstruerad för att integreras i ett undertakssystem, men kan även monteras fritt hängande från taket. Lämplig för offentliga miljöer, skolor, kontor, sjukhus, hotell etc. För monteringshöjder upp till 4 m.

Hur fungerar det?

Ett takvärmesystem värmer upp rummets ytor via värmestrålning. Dessa ytor värmer i sin tur upp den omgivande luften och skapar ett dragfritt och behagligt rumsklimat.

Med takvärme får man dessutom en högre operativ, upplevd, temperatur vilket gör det möjligt att sänka rumslufttemperaturen och därmed även den totala energiåtgången. Energibesparingar på upp till 20-25% är inte ovanliga.

Takmontaget frigör värdefull golv- och väggyta, samtidigt är värmesystemet skyddad ifrån beröring och skadegörelse. Ett utmärkt val för offentliga miljöer bl.a.

Konstruktion och funktion

EnergoAqua Line, EAC-LE, består av tre delar: den reflekterande plåten, rör och isolering. CE-märkt, EN14037.

EAC-LE sammansätts av en 1,0 mm aluminiumplåt och 30 mm mineralull med ovandel av plastad papp. Rör av koppar med dimension Ø10 eller Ø12 mm.

Varmt vatten cirkulerar genom rören och överför/leder sin värme till kassettens undersida. Genom att kassettens aluminiumplåt har en högre temperatur än rumsytorna avges värme till dessa.

Teknisk information

Längder: EAC-LE har fasta längder per enhet om 1190, 1790, 2390 eller 2990 mm.
Bredd: EAC-LE har en fast bredd om 592 mm.
Anslutning: Inkoppling av vatten görs via slät rörände, dimension Ø10 eller 12 mm. Rörändarna är uppbockade vid leverans. EAC-LE ansluts enklast med hjälp av pressrörssystem eller push-fit kopplingar, men även klämringskopplingar kan användas.
Skarvning: EAC-LE, med Ø10 mm röret, är avsedd att användas som en fristående kassett i ett värmesystem. Flera kassetter kan kopplas i serieanslutning. EAC-LE kan i detta avseende att levereras med Ø12 mm rör för att hantera flöde och tryckfall.
Upphängning: EAC-LE kan monteras i ett systemundertak med synligt bärverk, T-profil bredd 15 mm eller 24 mm. Den är dock lika lämplig för frihängande montage.

Mer information och uppgifter om värmeeffekter, flöde och tryckfall finns i vår tekniska manual.

Se referenser

Produktbroschyr

Teknisk manual