Om oss

OM ENERGOTECH

Energotech är ett företag som utvecklar och förser våra kunder med de allra bästa lösningar för olika värmebehov. Dessa dagar finns det en ökande medvetenhet av behovet att använda energi på ett klokt sätt och ett tryck att endast använda energieffektiva produkter som inte bidrar till växthuseffekten och påverkar klimatet.

Vi har haft den bästa och äldsta värmekällan - solen - som förebild, och har specialiserat oss på värmestrålare, takvärme, infravärme, elvärme, dvs olika typer av strålvärme system. Dessa värmer primärt fasta föremål som golv, väggar, maskiner m m istället för luften, vilket ger en mjuk och naturlig värme med hög värmekomfort i vistelsezonen med energibesparingar på 25-50% som följd.

Vi värmer idag alla slags lokaler, från små badrum till stora industrihallar, med takhöjder från 2 till 40 m. Vi kan garantera låga drifts- och underhållskostnader och trots det förbättra värmekomforten och miljön i vistelsezonen för dem som lever och arbetar i den.

VAD VI GÖR?

Vi VÄNDER UPP OCH NER PÅ VÄRLDEN
VÄRME STIGER INTE... MEN VARM LUFT GÖR!

Energotechs produkter värmer enligt solens principer. Detta innebär att byggnader med höga takhöjder är inte längre något problem att värma eftersom det är omgivande ytor, golv, väggar mm. som värms primärt och inte hela luftvolymen. 

Detta ger en naturlig, heltäckande, värmekomfort utan kalla zoner, luftdrag eller buller. Dessutom så förblir luften och lokalen ren och fräsch utan kringvirvlande damm. Det förbättrar arbetsmiljön väsentligt!

  • EnergoInfra Industry - Optimal energianvändning!

  • EnergoAqua Industry - Pålitligt och effektivt värmesystem!

  • Högt tak och varmt golv - EnergoStrip gör det möjligt!

  • EnergoAqua är energieffektiv och frigör vägg- och golvytor!

Download (PDF)

Om EnergoTech