DET NATURLIGA SÄTTET FÖR UPPVÄRMNING!

Värmestrålning

BEHAGLIG KOMFORT - LÅG ENERGIFÖRBRUKNING

Solen är vår mest fantastiska energikälla. Allt liv är beroende av den. Solens värmestrålar färdas oändliga sträckor utan energiförluster. Först när strålarna träffar en yta, frigörs energin i form av värme. Det naturliga sättet för uppvärmning helt enkelt!

Denna naturliga teknik har vi tagit vara på. Takvärme avger värme genom ofarlig värmestrålning, d.v.s. det energiutbyte som sker mellan två ytor med olika temperaturer. Värmestrålarna passerar genom luften tills de möter någon av de omgivande ytorna.

Uppvärmning med takvärme ger ett balanserat termiskt inomhusklimat som dessutom är energieffektivt. Med takvärme blir det en jämn temperaturfördelning mellan golv och tak. Det innebär en behaglig komfort och låg energiförbrukning. En sällan uppmärksammad fördel med takvärme är att den ger varma golv. Normalt blir golvtemperaturen ca 2-3° C över lufttemperaturen vid ankelhöjd.

Takvärme är effektivt, snålt och ger en god och tyst arbetsmiljö. Det naturliga sättet för upp­värmning helt enkelt!

LUFTBUREN VÄRME

När man värmer en lokal med luftburen värme gör man det svårt för sig. Den varma luften stiger upp mot taket och man får kallt vid golvet, detta stöter på en del problem. Resultatet blir en mycket låg värmekomfort och onödigt höga driftskostnader. Det ger även en dålig innemiljö med luftdrag och spridning av föroreningar som följd.

House 1 SE Web

ENERGO TAKVÄRME

Med takvärme får man värmen dit den behövs allra mest, i vistelsezonen. Systemet bygger på en hög andel värmestrålning och låg andel konvektion, d.v.s. uppvärmning av golv och väggar i lokalen. Talvärme ger en hög värmekomfort och stor energibesparing jämfört med luftburen värme.

House 2 SE Web

 

Läs vidare för mer information
om Energotechs produkter
och takvärmesystem