EnergoAqua Line

UTMÄRKT VÄRMEAVGIVNING

En lätt och robust takvärmepanel. Kan monteras nedpendlat eller dikt tak. Passar bäst för kontor, butiker, skolor, sjukhus och andra liknande lokaler. Tre bredder i varierande längder, upp till 700W/m.

Konstruktion

EnergoAqua Line, EAL, består av tre delar: den reflekterande plåten, rör och isolering. CE-märkt, EN14037.
Värmepanelen tillverkas av 0,6 mm aluminiumplåt som kallbearbetats till optimal form. Isoleringen, 28 mm, är av polyuretanskum. Rören är av koppar med dimension Ø 12, 15 eller 22 mm. Max arbetstryck 600 kPa.

Funktion

Plåten sluter till rören med god kontaktyta vilket gör panelen mycket energieffektiv. Varmt vatten cirkulerar genom rören och överför via ledning sin värme till panelens undersida. Genom att panelens plåt har en högre temperatur än rumsytorna avges värme till dessa.

Teknisk information

Storlek: EAL finns i utförande med två, fyra eller sex rör och med tre olika bredder – 400, 800 samt 1200 mm.
Längder: EAL utförs i valfri längd i steg om 100 mm från 1000 mm. Maxlängd per panel är 6 m. Flera paneler kan seriekopplas upp till 25 m.
Anslutning vatten: Inkoppling av vatten görs via slät rörände, dimension Ø 12, 15 eller 22 mm.
Skarvning: EAL kan skarvas till längder över 6 m. En slinga byggs upp av olika sektioner, en anslutningssektion och en slutsektion samt ett antal mittsektioner. Sektionerna kopplas ihop genom pressrörssystem. Kopplingsvarianter, med tanke på tryckfall och flöde, finns för antingen serie- eller parallellkoppling.
Upphängning: EAL monteras nedpendlat ifrån taket med medföljande monteringssats vid leverans. Panelen kan även monteras dikt i tak eller infälld i systemundertak.

Diagram och uppgifter om värmeeffekter, tryckfall, vattenflöde och olika kopplingsalternativ samt information om reglering och tillbehör, tillhandahålls i vår tekniska broschyr.

Se referenser

Produktbroschyr

Teknisk manual