DB Schenker, Terminal, Malmö/Sverige

Hög Takhöjd

För att möta och hantera den ökade internationella e-handel, var DB Schenker tvungna att utveckla och investera i en ny sorteringsanläggning för paket vid sin terminal i Malmö. Nästan alla paket till och från Sverige, som hanteras av bolaget, passerar genom Malmö-terminalen. Idag kan sorteringen hantera cirka 4000 paket per timme.

Fjärrvärme fanns på tomten och efter ett noggrant urval så föll det naturliga valet på EnergoAqua - vattenburen takvärme. Vid 9 m höjd blev 227 kW installerat för att varsamt värma den stora anläggningen. Resultatet blev en jämn värmefördelning, tyst och dragfri uppvärmning samt fria och värdefulla vägg-och golvytor.

Förutom terminalen i Malmö, så använder DB Schenker sig av takvärme på flertalet anläggningar i landet.

EAI Schenker 2 Web

EAI Schenker 3 Web

EAI Schenker 4 Web

EAI Schenker 5 Web