Hotel Stensson, Atrium, Eslöv/Sverige

Hög Takhöjd

Att värma denna nästan 15 m höga lokal var under många år bekymmersamt! Det var inte försvarbart att fortsätta med det befintliga konventionella värmesystemet. Man ”packade” utrymmet med varm luft utan att få en bra inomhusmiljö!

EnergoStrip löste problemet. Systemet bygger på en hög andel värmestrålning och låg andel konvektion. Takvärme ger ringa temperaturdifferens mellan tak och golv, och är därför lämplig i lokaler med hög takhöjd.

EE Stensson 2 Web

EE Stensson 3 Web