S:t Johannes och Paulus, Kyrka, Katowice/Polen

Hög Takhöjd

Kyrkor "används" ofta under kortare perioder. För att möta kraven om uppvärmning i en kyrka - med hänsyn till driftskostnader, högt i tak och tillfällig användning - så är en av nycklarna ett snabbt värmesystem.

En av många fördelar när man installerar EnergoInfra Industry är just en snabb uppvärmningstid. Tillsammans med god reglering av värmesystemet kan man med lätthet ställa in olika temperaturer för att följa av kyrkans behov.

Kyrkan S:t Johannes och Paulus i Katowice installerade de pålitliga EnergoInfra under år 2000. Med en effekt om 63 kW erhöll de en tyst, smart och effektiv lösning!

EIR Ind Kyrka Katowice 2 Web

EIR Ind Kyrka Katowice 3 Web

EIR Ind Kyrka Katowice 4 Web