Burger King, Restaurang, Höllviken/Sverige

Zon- och Punktuppvärmning

I många restauranger med stora fönster finns det ofta ett problem med kallras när man sitter nära fönsterområdet. Med EnergoCassette skapar vi en "punktuppvärmning" som eliminerar kallraset genom att värma upp fönstren från insidan. Det jämnar ut temperaturen och ger en god värmekomfort.

I det här fallet har 6 enheter av ENC600 värmare använts. Kassetterna är speciallackerade i samma kulör som undertaket och smälter mycket väl in i miljön. Enkelt och effektivt!

Med takvärme blir det varken kallt under bordeteller varmt på huvudet, vilket många tror!

ENC Burger King 2 Web