Hargs Kyrka, Kyrka, Harg/Sverige

Zon- och Punktuppvärmning

Bevarandet av kyrkor med inventarier medför en kompromiss mellan verksamhet, inomhusklimat, komfort och ekonomi. Den vackra kyrkan i Harg, byggd 1738, har en interiör bevarad ifrån denna tid och när man år 1998 renoverade var ledorden ”varsamt” och ”försiktigt” vid val av kyrkvärme.

För att klara av att göra den balanserade kompromissen mellan de olika kraven, bestämde man sig för EnergoLine bänkvärmare för uppvärmning. 60 st av modellen EL200 blev monterade under bänkarna och man fick ett ”osynligt” värmesystem!

EnergoLine bänkvärme ger en mycket ekonomisk och samtidigt skonsam värme. Ett balanserat sätt att värma t.ex. kyrkor!

EL Harg 2 Web

EL Harg 3 Web