Invesco-Scius, Kontorsbyggnad, Stockholm/Sverige

Zon- och Punktuppvärmning

Lindhagensporten, denna massiva och kontorsbyggnad om nästan 40 000 m², byggdes ursprungligen 1949. Fastigheten har renoverats genom åren och är idag en modern, miljömärkt  fastighet. För att optimera energianvändningen har man bl.a. låtit installera geoenergi för värme och kyla.

EnergoAqua Line har använts vid flera ställen som zonuppvärmning och som skydd mot kallras och drag. Takvärmepanelerna kan integreras i tak som en diskret arkitektonisk detalj, eller harmoniskt monterade sida vid sida med stora fönster, portar och dörrar. Här ser vi ett starkt alternativ till golvmonterade konvektorer eller traditionella kamflänsrör.

EnergoAqua är ett tyst och underhållsfritt värmesystem! Nämnde vi att takvärme sparar värdefullt utrymme?!?

EAL Gaangaren 2 Web

EAL Gaangaren 3 Web

EAL Gaangaren 4 Web