EnergoAqua Eco

PRISVÄRT VÄRMESYSTEM

Ett takvärmesystem för dig som vill ha en bekymmerfri anläggning med låg uppvärmningskostnad och en jämn och behaglig värme över hela lokalen. Du får ett väl utvecklat och förfinat värmesystem som är ekonomiskt, tryggt och komfortabelt.

Konstruktion

EnergoAqua Eco, EAE, består av fyra delar: den reflekterande plåten, värmebärande rör, isolering samt anslutnings/samlingsrör. CE-märkt, EN14037.
Värmepanelen tillverkas av 0,6 mm stålplåt som kallbearbetats till optimal form. Isoleringen, 40 mm, är av mineralull. Rören är av stål med dimension Ø ½” eller ¾”. Max arbetstryck 6 bar.

Funktion

Plåten sluter till rören med god kontaktyta vilket gör panelen mycket energieffektiv. Varmt vatten cirkulerar genom rören och överför via ledning sin värme till panelens undersida. Genom att panelens plåt har en högre temperatur än rumsytorna avges värme till dessa.

Teknisk information

Längder: EAE utförs med fasta två längder, 4 m eller 6 m. Flera paneler kan dock skarvas ihop till en maximal längd om 80 m..
Bredder: EAE finns med åtta olika bredder, från 300 mm till 1200 mm.
Anslutning vatten: Inkoppling av vatten görs via ett samlingsrör, invändig gänga Ø 1” or 1¼”.
Skarvning: EAE kan skarvas till längder över 6 m. En slinga/stråk byggs upp av olika sektioner: en anslutningssektion och en slutsektion samt ett antal mittsektioner. Alla paneler är sammanfogas med hjälp av ett pressrörssystem.
Upphängning: EAE monteras nedpendlat ifrån taket med valfritt upphängningssystem, typ kedja eller vajer.

Mer information och uppgifter om värmeeffekter, tryckfall, vattenflöde och olika kopplingsalternativ samt information om reglering och tillbehör, tillhandahålls i vår tekniska broschyr.

Se referenser

Produktbroschyr

Teknisk manual (f.n. endast på Engelska)